Jak chcete aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.